Медиите за корупцията в българското висше образование

(Анализ на медийното отразяване 05 юни 1999 г. – 05 септември 2003 г. )

Резултатите от последното проучване на обществените нагласи спрямо корупцията, осъществено от агенция “Витоша рисърч” и “Коалиция 2000”, които бяха подложени на широко публично обсъждане и в голяма степен провокираха днешната кръгла маса, отчетоха сериозно повишаване на корупционния натиск сред преподавателите във висшите учебни заведения. (http://www.vitosha-research.com/corind/july2003.pdf). Според данни от същото проучване 48 % от анкетираните формират мнението си въз основа на информация от средствата за масово осведомяване. Това е почти половината от обществото и поради това е изключително важно да се анализира как медиите са отразявали в продължение на един достатъчно дълъг период проблема за корупцията във висшето образование.

Методология

Времеви период: Анализът обхваща периода 05 юни 1999 г. – 05 септември 2003 г. (4 г. и 3 месеца)

Медийно покритие: Националните ежедневници и седмични издания: “Сега”, “Стандарт”, “Монитор”, “Пари”, “Новинар”, “Дневник”, “Демокрация”, “Труд”, “24 часа”, “Капитал”, “Банкерь”, “168 часа”, “КЕШ”

Метод на селекция: по ключови думи:
“корупция” (и производни: корумпиран, корумпираност и др.),
“рушвет” (и производни: рушветчийство и др.);
“подкуп” (и производни: подкупен, подкупничество и др.);
“злоупотреба” (и производни: злоупотребява и др.)

Брой селектирани материали за периода: 1018

Обхват на анализа: Всички материали, в които се говори за конкретни случаи на корупция. Не се включват материалите, в които се коментира корупцията във висшето образование най-общо като явление.
Брой на конкретните материали за периода: 221

В настоящият анализ медийното отразяване на темата за корупцията във висшето образоване се разглежда в следните аспекти:

1. Конкретни случаи на корупция:

  • задържани с подкуп преподаватели, проверки по сигнали на студенти;
  • международен отзвук

2. Конкретни корупционни казуси:

  • продажба на учебници, писани от преподаватели по конкретен предмет;
  • “трафик” на студенти (Медицинска академия);
  • недобронамерено оценяване на кандидатстудентски изпити.

3. Обвинения за злоупотреби на служители във ВУЗ:

  • “изнесеното” обучение на Великотърновски университет;
  • “продажбата” на дипломи в Бургаски свободен университет;
  • злоупотреби по европейската програма “Еразъм”.

4. Антикорупционни мерки във висшето образование

5. Корупция във висшето образование и новите информационни технологии

За периода на изследване медиите са отразили 5 конкретни случая на корупция във ВУЗ. Най-последователно и мащабно е отразен случаят със задържания през юни 1999 г. главен асистент Христо Христов от Химическия факултет на университета “Епископ Константин Преславски” в Шумен при получаване на подкуп от 300 долара от студент, скъсан преди това на изпит. (29.6.1999 г. Университетски преподавател арестуван в Шумен с подкуп (МОНИТОР).

Три години по-късно медиите информират за приключването на делото и за произнесената ефективна присъда от 4 години. В съда е доказано, че той е вземал подкупи от 300 лв. до 800 долара от студенти. Новината е отразена от всички централни медии, като материалите включват подробно описание на целия случай – от обстоятелствата по задържането, отправените обвинения, присъдата. 19.10.2002 г. 4 години затвор за подкупен преподавател (в.СЕГА)
19.10.2002 г. Пратиха за 4 г. в затвора подкупен преподавател (МОНИТОР)
19.10.2002 г. 4 г. затвор за подкупен учител (24 часа)
19.10.2002 г. Преподавател за 4 г. в затвора заради подкупи (ТРУД)
19.10.2002 г. 4 години затвор за подкупен преподавател (НОВИНАР)
18.10.2002 г. Осъдиха асистент за вземане на подкуп (ДНЕВНИК).

Друг отразен конкретен случай на корупция е задържането на ръководителя на катедра “Международни икономически отношения” във Варненския икономически университет доц. Валентин Бонев. Той е уличен във взимане на подкуп в размер на 210 000 стари лева – по 30 хиляди лева от седем студенти, явили се на изпит по “Международни отношения” през юни 1999 г. Централните медии информират за задържането, а година по късно – и за изхода на процеса. По него свидетелстват 24 студенти, които описват схемата на корупция: преподавателят първо късал явилите се на изпит при него, а след това им предлагал да “оправят нещата” – да им спести явяване на поправка срещу 30 000 лева. Доцентът се признава за виновен и получава 18-месечна условна присъда. Той влиза в историята и като първият преподавател във ВУЗ, уличен в корупция,.

16.6.1999 г. Шеф на катедра арестуван за подкупи (СТАНДАРТ)
16.6.1999 г. Задържаха преподавател от ВУЗ с подкупи (МОНИТОР)
09.3.2000 г. Корумпиран доцент получи условна присъда (СТАНДАРТ)
08.3.2000 г. Защитен свидетел издал варненския доцент за подкупи (МОНИТОР)
09.3.2000 г. Първа присъда за подкупен преподавател (ПАРИ)

Не толкова подробно медиите информират за присъдата срещу главен асистент от Варненския технически университет Борис Спасович Дяков, уличен от студент, че е изкал подкуп за поставяне на добра оценка. Асистентът е заловен с белязани 20 лева през декември 2002 г. Три месеца по-късно съдът го признава за виновен и му дава 3-годишна условна присъда с 5 г. изпитателен срок и 3 г. без право да преподава и да заема ръководни длъжности. Този случай е отбелязан в един вестник:

20.3.2003 г. Осъдиха асистент, взел пари от студент (24 часа)

Не винаги обвиненията на студентите са достатъчни, за да се възбуди дело срещу преподаватели. Такъв е описан от медиите случай от Габрово. През 2001 година съдът отказва да заведе дело заради процесуални нарушения. Иначе следствието доказва, че две преподавателки (чиито имена не се споменават), получавали по между 100 и 200 за “взет” изпит. Материалите в медиите по този случай са кратки и дават най-обща информация.

11.10.2001 г. Върнаха дело за обвинени в корупция (МОНИТОР)

През април 2003 г. в медиите се появи информация, че се разследват сигнали за корупция в Югозападния университет в Благоевград. Проверката започва след сигнали на студенти, че дават по 100 лв. за изпит. По непотвърдена информация преписките за корупция са срещу 9 известни доценти и професори от София. Единствен в. “Стандарт” съобщава накратко за случая:

18.4.2003 г. Професори взимат по 100 лв. за изпит (СТАНДАРТ)

След това в медиите не се появява вече информация за по-нататъшния ход на проверката.

В началото на 2002 г. проблемът за наличие на корупция в българските ВУЗ придобива международни измерения, след като Гърция официално обяви, че няма да признава дипломи, издадени в България. Причината се крие в многобройните сигнали от гръцките спецслужби за корупция в българските медицински университети. Темата е разгледана в специален разследващ материал на в. “Стандарт”, а журналистът открива и конкретен случай, станал повод за публикацията: През февруари на редовен изпит по патоанатомия в Медицинския университет в София се явяват трима гръцки студенти. Двама от тях получават двойки от доц. Чавдар Георгиев и дежурната асистентка. Според протоколите обаче на тази дата са били изпитани още двама гръцки студенти. Те не са присъствали физически в залата. Оценките им са нанесени от друг преподавател – проф. Иван Михайлов, който поставя тройки и четворки на всички, включително и на скъсана преди два дни от доц. Чавдар Георгиев студентка. Според автора на материала оценка “Среден 3” през зимната сесия се е купува между $150 и $200, през лятната – $300. Поправителният изпит струва е над $500. Ако студентът не се яви, може да даде книжката си на посредник. Цената на “тройката” тогава стига до $1000 и повече, ако изпитът е фатален за дипломирането. Откъде журналистът е получил тези данни не става ясно, но те му дават основание да обобщи, че тарифите в медицинските университети надхвърлят тези в икономическите. Случаят предизвиква широк отзвук – в интервю ректорът на МА обявява, че се въвеждат антикорупционни мерки, без обаче да обясни в какво конкретно се изразяват те.

19.3.2002 г. Мерки срещу корупцията въвеждат в Медицинския факултет в София (ДЕМОКРАЦИЯ)
16.3.2002 г. Чуждите студенти бягат, защото не сме в ЕС (СТАНДАРТ)
01.3.2002 г. Гърция спира студентите си по медицина у нас (СТАНДАРТ)

Освен конкретните случаи на корупция в медиите се коментират и различни косвени корупционни схеми. Безспорно най популярната и най често споменавана е задължаването на студентите да купуват учебници, издадени от съответните преподаватели. Няколко конкретни случая се споменават в медиите:

– в Икономически университет – Варна за изпит по социално осигуряване всички трябвало се явят с книга, в края на която били публикувани тестове. Преподавателят категорично отказвал да допуска с ксерокопия – ценните листи трябвало задължително да бъдат откъснати от учебника;
– друг разпространен “трик” е преиздаването на учебници с малки корекции преди самия изпит. В УНСС доцент по счетоводство разрешавал книгата му да се ползва на изпита, като непременно задавал въпрос от “коригирания” материал;
– заверка на семестър само срещу показан учебник. Цитира се случай с преподавател по финанси от свищовската академия “Д. А. Ценов”, който дава изпит само срещу показан учебник. За да предотврати ползването на един и същи учебник от няколко души, преподавателят го подписвал..

Във всички материали за корупционни механизми обаче не са споменати имена. Журналистите черпят информация единствено от разкази на потърпевши студенти.

04.10.2002 г. Преподаватели рекетират със собствени учебници (СТАНДАРТ)
19.4.2002 г. В университетите – “препоръчителни” учебници на килограм (в.СЕГА)

Медиите разкриват и схеми на “легална” корупция. Само преди няколко седмици в. “168 часа” помести под заглавието “Контрабандата на студенти”. В него се описва схема, по която провалили се на кандидатстудентските изпити у нас младежи успяват да прекрачат университетския праг в чужбина. Отново се цитира Медицинска академия. Според журналиста за целта се прилага легална схема: студентите, провалили се на кандидатстудентски изпити, чрез посреднически фирми заминават да учат в медицински университети в съседни държави – Украйна, Молдова, Македония или Румъния. Там те като чуждестранни студенти не държат приемни изпити и заплащат такса, която в зависимост от специалността варира между 1000 и 2500 евро. Година по-късно те се завръщат в София, подават молба до ректора на Медицинска академия за прехвърляне и стават студенти тук. Според разследването продължава практиката “плащаш-учиш”: т напр. в стоматологичния факултет е основано сдружение с името “Стомарт 21”. Миналата година студентите по стоматология, идващи от чужбина, са дарявали на “Стомарт 21” чрез договор за спонсорство по 7500 лв., а тази година – по 6500 лв. Авторът се позовава на справка за приетите от чужбина студенти, финансови отчети на Академията и споделен опит на преминали по схемата студенти.

05.9.2003 г. Контрабандата на студенти (168 часа)

Най-коментираният в медиите случай на “регламентирана корупция” през последните години се отнася до т.нар. “центрове за изнесено обучение” на Великотърновския университет. В края на януари от документи, внесени в парламентарната комисия по корупцията се разбира, че става дума за престъпление по служба, при което ректорът и негови приближени се облагодетелстват в особено големи размери. За пръв път информация е публикувана на сайта “Антикорупция.б”г на 15 март 2003. Два дни по късно до екипът ни беше изпратен официален отговор от ръководството на университета, подписано от заместник-ректора доц. д-р Стоян Буров, според който оповестените данни не отговарят на истината и са опит за провокация срещу ръководството на ВУЗ-а, където избор на нов ректор, академичен съвет и председател на общото събрание. Екипът ни зададе 10 въпроса към ректора, които останаха бе отговор.

http://www.anticorruption.bg/bg/dalavera_vt/razvruzka.htm

Схемата е следната: ВТУ разкрива свои центрове за обучение в София, Пловдив, Русе. Същевременно чрез посреднически фирми се набират студенти от Хасково, Кърджали, Ст.Загора, Казанлък. В тези центрове по официални данни учат 13 000 души, които плащат по 400 лв. годишно. Повечето обаче не внасят таксите по сметки на университета, а на частните фирми и сдружения, сключили договорни отношения с ректора. Според тези договори частните фирми прибират между 70 и 80 на сто от таксите, а в университета отиват едва 20-30%.

В началото на април случаят бе подхванат и от централните медии. В рамките на един месец всички национални ежедневници публикуваха подробни материали. Журналистите направиха собствени разследвания и заедно с вече изнесената информация очертаха цялостната картина на корупционната схема. В началото на юли излезе и окончателното решение на Министерството на образованието по направената проверка, според което създадените от Великотърновския университет центрове по договори с фирми са незаконни и трябва да бъдат закрити или официално акредитирани, а приетите студенти (които само за 2002-2003 са 4424-ма души) да завършат обучението си в университета – майка.

02.1.2003 г. Как функционира измамата? (в.СЕГА)
02.1.2003 г. И държавата участва в измамата с незаконните филиали на вузовете (в.СЕГА)
04.4.2003 г. Ректор върти жив пладнешки грабеж (НОВИНАР)
08.4.2003 г. Частният бизнес на Великотърновския университет (в.СЕГА)
14.4.2003 г. Великотърновският университет компрометира висшето образование (МОНИТОР)
03.5.2003 г. Скандал във Велико Търново преди изборите за шеф (24 часа)
07.5.2003 г. Ректор на ВУЗ с незаконни филиали иска 2-ри мандат (в.СЕГА)
13.5.2003 г. Местят 5000 студенти от филиали на Великотърновския университет? (в.СЕГА)
28.6.2003 г. МОН потвърди: Великотърновският университет обучава незаконно хиляди студенти (в.СЕГА)
08.7.2003 г. Великотърновският университет трябва да закрие незаконните си центрове (в.СЕГА)
09.7.2003 г. Великотърновският университет трябва да закрие или да акредитира 6-те си центъра (24 часа)

В началото на август депутати от НДСВ, ОДС, Коалиция за България и НИЕ сезираха Върховната касационна прокуратура за незаконната дейност на изнесените центрове за обучение на ВТУ. Ден по късно от там разпоредиха пълна данъчна и финансова ревизия на т.нар. изнесени центрове. На 4 август университетът прекрати приема на студенти във всичките си филиали в страната.

31.7.2003 г. Филчев вика ректор за незаконни филиали (в.СЕГА)
31.7.2003 г. Викат в прокуратурата зам.-министър и ректор (МОНИТОР)
31.7.2003 г. Филиали на Търновския вуз газели закона (ТРУД)
31.7.2003 г. Прокуратурата поема университета в Търново (НОВИНАР)
31.7.2003 г. Филиали на ВУЗ разтревожиха прокуратурата (ДНЕВНИК)

Това е най-мащабно отразеният случай, свързан с корупция във висшето образование. Медиите следят всяка стъпка от развитието му. За периода април-август са публикувани общо 35 материала във всички централни ежедневници. Той бе отразен и в интернет и радио и телевизионните медии.

През 2002 година широко коментиран е и скандалът с незаконно издадените дипломи от Бургаския университет “Проф. Асен Златарев”. През декември обществен комитет поиска доц. Николай Ралев, ректор на ВУЗ-а, да бъде отстранен от поста. Той е обвинен, че е издал фалшиви дипломи на зам.-министъра на отбраната Мехмед Джафер, на председателя на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов и на бившия здравен министър Илко Семерджиев.
Две години по рано ректорът е обвинен от 50 студенти и преподаватели в самоуправство, искане на подкуп, присвояване на студентски средства, незаконно раздаване на общежития, уволнения по политически причини и отстъпване на терени за бизнес на приятелски фирми. По този случай и до момента няма развръзка – централните медии не публикуват повече никаква информация за развитието му.

04.2.2002 г. Приключения и интриги в Бургаския университет (в.СЕГА)
25.10.2000 г. Студент съди ректора на Бургаския университет (МОНИТОР)
04.12.2002 г. Искат отстраняване на ректор заради фалшиви дипломи (в.СЕГА)

Европейската образователната подпрограма “Еразъм” драстично намали квотите за участие на България и месечните субсидии на българските студенти и преподаватели, които заминават на обучение в чужди университети. Причината е установяването на множество нарушения на регламента и измами, принудили Европейската Комисия да наложи санкциите. Сред тях са: липсата на прозрачност и обективност в критериите и вътрешно нерегламентирани процедури за селекция на студенти и преподаватели. Според условията по програмата младежите имат право да се обучават в университетите на 30 европейски държави за период от 3 до 12 месеца, а преподавателите – от една до осем седмици. Мястото на студентите обаче заемат преподаватели, които комисията впоследствие отхвърля, тъй като мнозинството от тях са участвали по няколко пъти в програмата. Освен това в Еврокомисията отчитат, че за чужбина заминават едни и същи преподаватели, които освен това изпращат и свои приближени студенти. Обикновените студенти, които са основни бенефициенти на финансирането, почти нямат представа как могат да се ползват от програмата.
Този случай, макар да притежаваше потенциала да се превърне в голям обществен скандал, отшумя бързо в медиите, без да предизвика каквато и да била реакция от съответните институции, отговорни за успешното реализиране на европейските образователни програми у нас.

16.12.2002 г. ЕК орязва българската квота по образователната програма “Еразъм” (ДНЕВНИК)

През наблюдавания период в медиите е регистриран само един случай, при който преподаватели говорят за корупция във висшето учебно заведение, в което работят. През 2000 година доц. Стоян Александров, шеф на катедра “Финанси” в УНСС, определи ВУЗ-а като “класическа пирамида”, където съществува “перфектно работеща система за получаване на подкупи”. Той дори разкри, че бившият депутат Цветелин Кънчев е пратил по куриер студентската си книжка с 500 долара в нея, за да му пише тройка, без да се яви на изпит. Медиите отразиха широко скандалните обвинения на доцента. От ръководството незабавно заплашиха да заведат дело срещу него. По случая впоследствие обаче нямаше развръзка и той заглъхна съвсем скоро.

15.2.2000 г. Университет ще съди Стоян Александров (СТАНДАРТ)
14.2.2000 г. Стоян Александров: УНСС е класическа пирамида (в.СЕГА)
14.2.2000 г. УНСС е пирамида, твърди Стоян Александров (МОНИТОР)

Две години по-късно ректорът на УНСС проф. Камен Миркович обвини студентите, че корумпират преподавателите и предпочитат да си плащат, вместо да учат. По този начин той индиректно призна за съществуваща корупция във ВУЗ.

02.10.2002 г. Оценките се плащат. Кой взема парите? (НОВИНАР)
01.10.2002 г. Ректор обвини: Студентите корумпират преподаватели! (в.СЕГА)

Анализът на публикациите през наблюдавания период показва ясно очертаване в медиите на няколко основни схеми на корупционни практики във висшето образование. Тези схеми се представят периодично без съществена промяна през последните години.
Другата страна на медийното отразяване на корупцията във висшето образование са публикациите за предприети антикорупционни мерки. През наблюдавания период най-подробно е отразена антикорупционната стратегия на УНСС – още през 2001 година там въвеждат система студентите да оценяват преподавателите си в края на всеки семестър. А написаните от професорите или доцентите оценки на изпитите се препроверяват от независима комисия, съставена от техни колеги.

05.12.2001 г. Студенти атакуват корумпирани преподаватели (ТРУД)
07.12.2001 г. УНСС прие програма срещу корупцията (в.СЕГА)

През 2002 година Представителството на студентските съвети обявява подготвянето на “Харта на честта”, която да забранява на студентите да дават подкупи на преподавателите си. След обсъждане с ръководствата на ВУЗ хартата влезе в сила. В медиите беше отразено подробно нейното прилагане и очакваните резултати, но не от гледна точка на корупционния елемент (най-често медиите акцентираха на етичната забрана да се преписва на изпити). По тази причина само един материал от в.”Стандарт” попада в извадката.

04.10.2002 г. Студентска харта забранява рушветите (СТАНДАРТ)

2003 година може да бъде определена като годината на инициативите за борба с корупцията във висшето образование. Още в началото на годината вицепремиерът Николай Василев на форум за икономическото висше образование в София обяви, че корупцията в университетите е драстично висока и предложи да се монтират камери в кабинетите, в които се провеждат изпитите, за да не могат професорите да искат подкупи.

03.12.2002 г. Камери ще следят професорите по време на изпит (НОВИНАР)

Пак през януари стартира проект за създаване на виртуален център на името на Джон Атанасов, който предвижда компютри вместо преподаватели да изпитват студентите в няколко наши университета (първият компютърен изпит ще е през лятната сесия в Тракийския университет в Стара Загора). Като аргументация се посочва, че методът ще ограничи корупцията, тъй като “компютърът не може да вземе рушвет”.

03.12.2002 г. Камери ще следят професорите по време на изпит (НОВИНАР)

И отново през януари ректорът на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и депутат от коалиция “За България” проф. Огнян Сапарев предложи да се отнема научното звание на университетски преподавател, който бъде уличен, че е написал дипломна работа на студент срещу заплащане.

23.1.2003 г. Отнемат званията на подкупни професори (СТАНДАРТ)

Доколко обаче тези мерки са приложени, доколко дават резултати и т.н., не става ясно за обществеността, защото в медиите липсва каквато и да било информация.

Изводи

От изнесените дотук данни се налага изводът, че темата за корупцията в българското висше образование е сравнително слабо отразена в националните медии. Известно динамично развитие се наблюдава през 2003 година, в която публикациите по темата чувствително нарастват в сравнение с предишните години. От друга страна, проблемът се споменава многократно най-общо като съществуващо явление в редица анализи, коментари, интервюта, но без конкретни случаи и данни.

Ако се върнем отново към изследването на “Витоша рисърч” за формирането на общественото мнение по проблема за корупцията във висшето образование, може да се каже, че това мнение е изградено повече на базата на общи обвинения и обобщаващи анализи, в повечето случаи лишени от конкретност. Няколкото широко отразени от медиите конкретни случая на корумпирани преподаватели, част от които последвани от присъди, само затвърждават общото мнение за наличие на корупция във ВУЗ. Това донякъде митологизира твърдението за масова корупция в системата на висшето образование, тъй като то е изградено на многобройни публикации, в които най-общо се говори за корупция във ВУЗ, но материалите, в които са представени конкретни примери за това са едва 20 на сто от общия брой.

В същото време важен източник на оформяне на обществените нагласи би трябвало да бъде информацията, получена от близки и познати, като имаме предвид, че в момента в България функционират 48 висши учебни заведения – 40 университета и 8 колежа според уебсайта на Министерството на образованието и науката и за учебната 2002-2003 г. в тях се обучават общо 230 513 души. Този източник на информация обаче оказва влияние едва върху 23.3% от анкетираните. А източниците, ползвани от медиите за изобличаване на корупцията във ВУЗ, са също предимно студенти – чули за корупция, видели корупция, станали жертва на корупционни практики.

Корупция във висшето образование и новите информационни технологии

През последните години дебатът за корупцията във висшето образование се прехвърли в интернет пространството. Една от предпоставките това да се случи е, че все повече студенти се ориентираха към използването на интернет като важно средство за комуникация. От друга страна, виртуалното общуване гарантира удобна анонимност за страхуващите си, но и за потенциални клеветници.

От юли 2002 година на сайта “Антикорупция.бг” функционира система за електронно подаване на сигнали за корупция. До момента са подадени сигнали от Икономически университет – гр. Варна (за сексуален тормоз), от УНСС – за неправомерно събиране на такси за издаване на документи, които би трябвало да са безплатни; Технически университет и Икономически университет – гр. Варна – авторът е посочил конкретни пример за корупция и имена на преподаватели.

Всички тези сигнали са анонимни.

Освен това темата се коментира във форумите на най-големите портални интернет сайтове:

Dir.bg (http://clubs.dir.bg/postlist.php?Cat=167&Board=studenti)
GBG.bg (http://forum.abv.bg/cgi-bin/forum.pl?action=list&Board=unss ; http://forum.abv.bg/cgi-bin/forum.pl?action=list&Board=student)

Темата се коментира и във форумите на онлайн изданията на вестниците.
02.10.2002 г. Писмените изпити спират корупцията! (в.СЕГА)