Анализ на резултати от представително за висшите училища в страната изследване на корупцията 

Анализ на резултати от представително за висшите училища в страната изследване на корупцията 

За изследователския екип корупцията е структурен резултат от определен вид организация на цялостния академичен живот. Нейното преодоляване изисква дебат върху въпросите кого, за какво, и как подготвя висшето образование. Отговорът на тези въпроси ще ни насочи към необходимата промяна на съществуващата институционална структура, както и на процедурните практики във висшите училища.

PowerPoint Presentation II Word

Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики 

 Общественото мнение за корупцията в системата на висшето образование в България 
Представяне на резултатите от Нов български университет – София в периода 15 април – 1 май 2004 г.
Теодора Върбанова, Национална Младежка Организация за Социално и Икономическо Развитие

ОСНОВНИ НАГЛАСИ И ПРЕДСТАВИ ЗА КОРУПЦИЯТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “Св. КЛ. ОХРИДСКИ”
Фондация “Социален диалог”, май 2004 г.

Доклад “Общественото мнение за корупцията в системата на висшето образование в България”
Теодора Върбанова, НМОСИР, април 2004 г.

 Корупционни индекси на Коалиция 2000 за третото тримесечие на 2003 г. (в PDF формат) 

Корупционни възприятия, корупционни нагласи, корупционни действия – вижданията на студентите от УНСС през 1998 г. и 1999 г.
Доц. д-р Атанас Гочев, СДМО

“Нагласи към корупцията в сферата на висшето образование” – провеждани групови дискусии с преподаватели и студенти, март-април 1999 год.

Витоша Рисърч

 Медиите за корупцията в българското висше образование 
(Анализ на медийното отразяване 05 юни 1999 г. – 05 септември 2003 г. )

Виж презентацията в PowerPoint
Теодора Върбанова, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”