ОБЩО РАЗБИРАНЕ ЗА ФЕНОМЕНА КОРУПЦИЯ

През последните години, а по-точно от управлението на ОДС насам темата за корупцията трайно се настани в полезрението на широката общественост у нас. Медиите поддържат постоянен интерес към нея. Инициативи като Коалиция 2000, инициатива отворено управление и Прозрачност без граници, както и множество други НПО провеждат систематични действия за проучване и противодействие на многообразните корупционни …

Медиите за корупцията в българското висше образование

(Анализ на медийното отразяване 05 юни 1999 г. – 05 септември 2003 г. ) Резултатите от последното проучване на обществените нагласи спрямо корупцията, осъществено от агенция “Витоша рисърч” и “Коалиция 2000”, които бяха подложени на широко публично обсъждане и в голяма степен провокираха днешната кръгла маса, отчетоха сериозно повишаване на корупционния натиск сред преподавателите във …

Анализ на резултати от представително за висшите училища в страната изследване на корупцията 

Анализ на резултати от представително за висшите училища в страната изследване на корупцията  За изследователския екип корупцията е структурен резултат от определен вид организация на цялостния академичен живот. Нейното преодоляване изисква дебат върху въпросите кого, за какво, и как подготвя висшето образование. Отговорът на тези въпроси ще ни насочи към необходимата промяна на съществуващата институционална …